Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)


Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) in werking getreden. Het is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie. De AVG, ook wel bekend als de GDPR, gaat eigenlijk over de persoonsgegevens en hoe jij daar als persoon en bedrijf mee moet omgaan. Er komt meer verantwoordelijkheid voor een organisatie. De organisatie moet zich aantoonbaar aan de wet houden. Dit is de verantwoordingsplicht. Met documenten moet je aan kunnen tonen dat je de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen.

Het script van Qooqie

Het script van Qooqie kan onafhankelijk worden ingeladen op de website. Het is dus niet noodzakelijk dat Qooqie met andere scripten tegelijk op de website actief is.

De verwerkersovereenkomst

Alle informatie over het verwerken van persoonsgegevens staan in onze verwerkersovereenkomst. De verwerkersovereenkomst wordt getekend tussen Qooqie en de afnemer van call tracking.

Sessie-data

De data uit sessies wordt niet langer dan noodzakelijk pseudo-anoniem opgeslagen. Qooqie heeft voor de dienstverlening geen IP-adres nodig en deze wordt niet opgeslagen

Bewaring van Gegevens

De data wordt door Qooqie verwerkt gedurende de overeenkomst en voor een periode van 3 maanden na afloop van de overeenkomst. Na deze periode wordt de data, naar keuze van de klant, volledig en onherroepelijk verwijderd of wordt de klant in het bezit gesteld van een kopie van de data.

Cookies

Er zijn verschillende soorten cookies te onderscheiden:

Analytische Cookies

Analytische cookies zijn cookies die onder andere bezoekersstatistieken bijhouden. Dit zorgt voor een beter inzicht in het functioneren van de website. Deze cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies nodig om een website beter te laten functioneren.

Tracking cookies

Tracking cookies zorgen ervoor dat de bezoeker gevolgd wordt op de website. Hiervoor moet altijd toestemming worden gevraagd.

Hoe wij cookies gebruiken op onze website

Op de website van Qooqie call tracking kunnen algemene bezoekersgegevens bijgehouden worden, zoals de pagina's die het meest bezocht worden. De bezoekers worden hierbij niet geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om gerichter informatie op de website te zetten. Zo kan de dienstverlening van Qooqie call tracking verder geoptimaliseerd worden.

De cookies die het script van Qooqie plaatst

Voor de bij Qooqie gebruikte cookies is geen toestemming nodig. Volgens de cookiewet is het namelijk toegestaan om zonder toestemming cookies te plaatsen als dat voor analytische doeleinden wordt gebruikt en de privacy zo veel mogelijk gerespecteerd wordt. De cookies van Qooqie vallen onder de analytische cookies en zijn goedgekeurd door onafhankelijke juristen.

Cookies die door het script van Qooqie geplaatst worden:

qooqie_campaign

Het script van Qooqie kan onafhankelijk worden ingeladen op de website. Het is dus niet noodzakelijk dat Qooqie met andere scripten tegelijk op de website actief is.

qooqie_sid

Registreert een uniek telefoonnummer per gebruiker.